Информационен бюлетин вижте всички  

Кампания на Национална агенция за приходите / НАП /за Насърчаване на доброволно спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани

330

 

         УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

С настоящият списък предоставен  от Национална агенция за приходите / НАП /, бихме искали да Ви уведомим, че не сте подали или сте подали с непълни данни годишни данъчни декларации във връзка с получени доходи под формата на субсидии.

 

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и  осигурителни вноски може да намерите на сайта на НАП www.nap.bg.

Консултации може да получите и по телефона от Информационния център на НАП 0700 18 700,  038/609 232 на цената на стандартен разговор.

 

 

Местно ФЛ

АЗИЗЕ   АЗИС   МУРАД

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

АНГЕЛ   ГОСПОДИНОВ   РОГАЧЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

АНГЕЛ ТОДОРОВ АНГЕЛОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

АНГЕЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

АНТОН САШЕВ РУМЕНОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

АПТИКАДИР   ХАСАН   СМАИЛ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

БИСЕР   АНГЕЛОВ   КОСТОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

БОНЮ   ТОНЕВ   ГИНЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

БОЯНА   АТАНАСОВА   ИВАНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ВАСИЛ КОСТОВ КАРЧЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КАРАБАТАКОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ВАСКО ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ВЕЛИКА   ПЕЙКОВА   ИВАНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ВЕСКА   ПЕТРОВА   КАРАКОСТОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ВЪЛКО   ИВАНОВ   МАРИНОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ВЪЛКО   СТАНКОВ   АНГЕЛОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ВЪЛКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ГАНКА   ДИМИТРОВА   КУРТЕЛОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГЕОРГИ   БОЖИНОВ   АПОСТОЛОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГЕОРГИ   ЛАТЕВ   ДИМИТРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЯНКОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГОСПОДИН   ПЕТРОВ   СТАНКОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ГРУДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГЮЛДЖАН   ОСМАН   ХАЛИЛОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ГЮЛНАЗ   ТАХИРОВА   ХАЛИБРЯМОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ГЮЛФИЯ ХЮСНИ КАСАБ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДАНАИЛ ВЪКОВ РАЙЧЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДЕЛКА   МИТЕВА   ДИЧЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДЕЛЧО ТИМОНОВ ДЕЛЧЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМИТЪР   ГЕОРГИЕВ   ДИМИТРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМИТЪР   ДИМОВ   ДОБРЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМИТЪР   ДИЧЕВ   ДИМОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМИТЪР   ЖЕЛЯЗКОВ   ДИМИТРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМИТЪР   ИВАНОВ   ДИМИТРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДИМИТЪР МИЛАНОВ КОЛЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ОДРИНСКИ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДИМКА ДОБРЕВА ИВАНОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДИМО   ИВАНОВ   БОЯНОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДИМЧО ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ДИНКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДОБРИНКА   ВЪЛКОВА   ДИМИТРОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДОБРОМИР ТОДОРОВ АНГЕЛОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ДОНКА   ТЕНЧЕВА   КОЛЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

Д-р Божидар Георгиев Божинов

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЕВГЕНИЙ   КОЛЕВ   ИВАНДЖИКОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЕЛЕНА   ДИМИТРОВА   СТОЯНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЕЛКА   ГЕОРГИЕВА   ВАСИЛЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЕЛМАЗ   КАМБЕР   КАМБЕР

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЕМИЛ ИВАНОВ КОЛЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЕМИЛИЯ   РУМЕНОВА   ОГНЯНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЖЕЛЯЗКА   ПЕТРОВА   ДЕЛЧЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЖЕНЯ ЗЛАТКОВА ВЪЛЧЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЖЕЧКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ ПАПАЗОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЗЕКЕРИЕ ЯКУБ САЛИ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЗЛАТКА   МИТЕВА   КОЛЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ИВАН БОЯНОВ ГЕНЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ИВАН ХРИСТОВ ШОПОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЙОРДАН ДЕЛЧЕВ НАЛБАНТОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КАДИР   МЕХМЕД   ДАУД

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КАЛИНА   КОЛЕВА   ИЛИЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КАЛОЯН   ГЕОРГИЕВ   СТРАТИЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КАЛОЯН   МАРГАРИТОВ   ГРОЗЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

КАМЕЛИЯ АТАНАСОВА ТИМЧЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

КОНСТАНТИН ГОГОВ КОСТОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КОСТАДИН   ГЕОРГИЕВ   БАКАЛОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

КРАСИМИР МИТЕВ МИТЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КРЪСТИНА   ГЕОРГИЕВА   КОЛЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

КРЪСТИНА   ЛАТЕВА   ДЕЛЧЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МАРГАРИТ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

МАРГАРИТ ИЛИЕВ ГРОЗЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

МАРИЙКА   ПАВЛОВА   СТАНКОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

МАРИЙКА   ТОДОРОВА   РУСЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА МИТЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МАЯ МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МИЛЕН ГОСПОДИНОВ ПЕТРОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МИЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

МИРОСЛАВ   МАРГАРИТОВ   ГРОЗЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

МИТКО   ИВАНОВ   МИТЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

НЕВЕНА   ЮЛИЯНОВА   ДАВИДОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

НЕЖАТИН   ХАСАН   РЕДЖЕБ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

НИКОЛА ДИМИТРОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

НИКОЛА ПЕТКОВ КОЛЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

НИКОЛАЙ   ПЕТРОВ   НИКОЛОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ПЕНКА   ДЕЛЧЕВА   ДИМИТРОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ПЕТЯ ПАСКАЛЕВА АРНАУДОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ПЛАМЕН БОНЕВ ТОНЕВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

РАДИН МАРКОВ ПЕТКОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

РАДКА ЯНКОВА ДИМИТРОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

РАЙЧО   ВЪЛЕВ   ТОНЧЕВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

РУМЯНА   ДИМИТРОВА   ЙОРДАНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

РУСИНКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

РУСКА ГОСПОДИНОВА СТОЕВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

САБРИЕ   САБРИЕВА   ХАСАНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

СЛАВКА   ХРИСТОВА   СТАНКОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

СНЕЖАНА   КРЪСТЕВА   ДИМИТРОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

СТЕФАН   ДИМИТРОВ   ДИМИТРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

СТЕФАН ЛАТЕВ АТАНАСОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

СТОЯН   ТЯНЕВ   СТОЯНОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ТАНЯ   КОЙНОВА   ПЕЙЧЕВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ТОДОР   ИВАНОВ   ТОДОРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ТОНКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ТРЕНДАФИЛ ГЕОРГИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ТЯНЮ ПЕТРОВ ЛАКОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ФАТМЕ   ЕМИНОВА   ЮСЕИНОВА

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ХРИСТО   КОЛЕВ   БАЛАБАНОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ХРИСТО ГЕНЕВ ХРИСТОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ХРИСТО НИКОЛАЕВ БАЛАБАНОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Осигурител

ЦАНЮ МАРИНОВ ВЪЛКОВ /Осигурител/

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЦВЕТЕЛИН   КЪНЧЕВ   ЦВЕТКОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ

Местно ФЛ

ЮРИ   НИКОЛАЕВ   АЛЕКСАНДРОВ

РЕГИСТРИРАН

ХАРМАНЛИ

ХАРМАНЛИ