Информационен бюлетин

О Б Я В Л Е Н И Е

11

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ             Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на приетия с решение №394/27.09.2017г./Протокол №27 на Общински…

ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ-2018г ЗА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

38

Землище  От дата До дата ЕКАТТЕ  Номера на ФБ за проверка с. Браница 04.09.18 04.09.18 06080 510, 640, 491 с. Поляново 05.09.18 05.09.18 57434 769, 7, 30, 386, 471, 67 с. Върбово 05.09.18 05.09.18 12810 366 с. Преславец 07.09.18 07.09.18 58244 181, 209, 16, 148, 86, 294 с. Орешец 07.09.18 10.09.18 53775…

Кампания на Национална агенция за приходите / НАП /за Насърчаване на доброволно спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани

41

           УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, С настоящият списък предоставен  от Национална агенция за приходите / НАП /, бихме искали да Ви уведомим, че не сте подали или сте подали с непълни данни годишни данъчни…

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

139

О Б Я В А НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.     Със заповед на Министъра…

О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково, мандат 2019г. – 2022г.

1385

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАРМАНЛИ   О Б Я В А от Временната комисия към ОбС – Харманли за провеждане на процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково, мандат 2019г.  – 2022г.   l. Ha основание…

Съобщение, касаещо наемните договори на земеделските стопани

217

СЪОБЩЕНИЕ                 Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково уведомява всички земеделски стопани, че договорите за наем на земеделска земя, сключени за срок над една година, следва…