Информационен бюлетин

СЪОБЩЕНИЕ

52

СЪОБЩЕНИЕ на вниманието на спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност със седалище и дейност на територията на Община Харманли     Във връзка…

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА 2019 г.

251

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ   на основание на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне,…

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

112

Сряда - 31 октомври  2018г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства , които плащат задълженията за местните налози на части  следва да платят  втората – последна вноска  за…

О Б Я В А

175

НА ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.     Със заповед на Министъра на…

О Б Я В Л Е Н И Е

194

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ             Собствениците на поземлени имоти, попадащи в реализацията на приетия с решение №394/27.09.2017г./Протокол №27 на Общински…