Анкетна карта за организацията на административното обслужване в Община Харманли

1. Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Харманли?
2. Кои места за обслужване сте посещавали?
3. За какви услуги най-често сте посещавали Община Харманли?
4. В каква степен получавате нужната Ви информация?
5. Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви?
6. Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват?
a) Компетентност

б) Отношение към гражданите
7. Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?
8. Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването?
9. Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
10. Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Харманли