Официален Сайт На Община Харманли

Община Харманли

Добре дошли в Община Харманли

Посещавайки го, Вие ще получите систематизирана и цялостна информация за структурата, дейността и работата на Общинска администрация и на Общински съвет – Харманли. Тук също така ще може да се информирате за плановете и проектите на Община Харманли.

Сайтът предоставя сведения и за провежданите търгове и конкурси, документи, такси и услуги, работно време и телефонен указател на общината.

Надявам се чрез него до Вас винаги да достига актуална информация от първа ръка, която Вие да ползвате за решаване на Ваши належащи проблеми и за удобство, както и за предложения за подобряване работата на екипа на общинска админастрация. Така ще направим работата му много по-ефективна и в крайна сметка ще постигнем по-горямо гражданско участие в местното самоуправление и местната власт.

Още веднъж: Добре дошли на сайта на Харманли, един град с петвековна история, богати традиции и култура и ясен поглед за бъдещето!

С уважение:
М. Лисков
Кмет на Oбщина Харманли

  АКЦЕНТ:

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

и Кметът Михаил Лисков

поздравяват всички жители

по случай Националния празник на Република България – 3 март.

Нека, чествайки 137-та годишнина от Освобождението, да отдадем заслужена почит на всички, пролели кръвта си за отечеството ни – руските воини и воините

от страните, подкрепили ги в Руско-Турската война, българското опълчение и хилядите безименни от народа, проправили пътя на свободата. Да се поклоним и пред дедите ни харманлийци – възрожденци, просветители, борци за църковна и национална независимост и участници във войната, както и в битките за освобождаването на Харманли на 18 януари 1878 г.

Да следваме примера им и на свой ред да поемем мисията за днешната съдба на родината – да заеме тя достойното си място в Европа и ЕС!

Честит Национален празник!                     

Да живее България!
продължава>

 

Парламентарни избори 2014 г.


Сигнали за корупция

Съседни общини

Проект "CB-Road-B2-21-04"


За контакти

Телефон за жалби, сигнали за корупция в Община Харманли
0373 83383 Антикорупция - полезни телефони и връзки
може да намерите тук.

 

За проблеми, нередности и нарушения по чистота,
екологията и уличното осветление
гражданите могат да звънят на телефони:
- Дейност ”Чистота”  8-85-52
- еколог на общината   8-20-15 вътр. 153
- улично осветление     8-20-15 вътр. 141Електронен регион
Услуги за гражданите на администрациите от областите:
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково

Информация по проект "CB_ROAD-B2-21-04 общински пътища-част от национална и трансгранична мрежа, по програма за Европейско териториално сътрудничество, Гърция-България 2007-2013 г./тук/

(Не) разумни на пътя /филм/

 

МИГ Харманли
www.mig-harmanli.org

 Телефон: 0373 82727
Факс:
0373 82525
Еmail: 

 Адрес:
гр. Харманли, пл. Възраждане 1
пощ. код 6450, област Хасково
Скайп:   My status