Официален Сайт На Община Харманли

Община Харманли

Добре дошли в Община Харманли

Посещавайки го, Вие ще получите систематизирана и цялостна информация за структурата, дейността и работата на Общинска администрация и на Общински съвет – Харманли. Тук също така ще може да се информирате за плановете и проектите на Община Харманли.

Сайтът предоставя сведения и за провежданите търгове и конкурси, документи, такси и услуги, работно време и телефонен указател на общината.

Надявам се чрез него до Вас винаги да достига актуална информация от първа ръка, която Вие да ползвате за решаване на Ваши належащи проблеми и за удобство, както и за предложения за подобряване работата на екипа на общинска админастрация. Така ще направим работата му много по-ефективна и в крайна сметка ще постигнем по-голямо гражданско участие в местното самоуправление и местната власт.

Още веднъж: Добре дошли на сайта на Харманли, един град с петвековна история, богати традиции и култура и ясен поглед за бъдещето!

С уважение:
М.Киркова
Кмет на Oбщина Харманли

  АКЦЕНТ:

Община Харманли

поздравяват всички жители по случай 107-та годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

На 22 септември 1908 г. тогавашните политически мъже на страната я утвърдиха като независима и суверенна държава. С акта на обявяването на независимостта във Велико Търново на днешния ден преди 107 години бяха отхвърлени всички ограничения в международния статут на България и тя зае равноправно място сред останалите европейски народи. В този смисъл и днешното ни членство в ЕС е историческа последица от извършеното преди повече от век в името на националната ни кауза.

Да бъдем признателни на радетелите и бащите на българската независимост и да следваме примера им в защитаването и утвърждаването на националните интересите на РБ в днешна Европа и света!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!продължава>

 

Местни избори 2015 г.


Сигнали за корупция

Съседни общини

Проект "CB-Road-B2-21-04"


За контакти

Телефон за жалби, сигнали за корупция в Община Харманли
0373 83383 Антикорупция - полезни телефони и връзки
може да намерите тук.

 

За проблеми, нередности и нарушения по чистота,
екологията и уличното осветление
гражданите могат да звънят на телефони:
- Дейност ”Чистота”  8-85-52
- еколог на общината   8-20-15 вътр. 153
- улично осветление     8-20-15 вътр. 141Електронен регион
Услуги за гражданите на администрациите от областите:
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково

Информация по проект "CB_ROAD-B2-21-04 общински пътища-част от национална и трансгранична мрежа, по програма за Европейско териториално сътрудничество, Гърция-България 2007-2013 г./тук/

(Не) разумни на пътя /филм/

 

МИГ Харманли
www.mig-harmanli.org

Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация 

Телефон: 0373 82727
Факс:
0373 82525
Еmail: 

 Адрес:
гр. Харманли, пл. Възраждане 1
пощ. код 6450, област Хасково
Скайп:   My status